transformacje

#71. 3D – tworzymy transformacje

Transformacje 3D – perspective Aby transformacje 3D były możliwe, trzeba spełnić następujący warunek – wymagana jest perspektywa. Nadać możemy ją poprzez dwie właściwości CSS. Pierwsza właściwość to transform: perspective;. Nadaje ona wybranemu elementowi “głębie”, która służy za perspektywę. Druga właściwość to: perspective: Xpx (x to liczba) ustawiana elementowi rodzica i dotyczy także elementów w nim …

#71. 3D – tworzymy transformacje Read More »

#70. 2D – tworzymy transformacje

Właściwość “translate()” Poznaliśmy już podstawy przejść w CSS. Teraz poznasz właściwości, które można z nimi połączyć. Na pierwszy ogień idzie wartość właściwości translate o nazwie translate(). translate(x,y) służy przemieszczaniu elementu zgodnie z podanymi parametrami w nawiasie (x – dla osi X, poziomej oraz y – dla osi Y, pionowej). Przykładowo, chcemy przemieścić element o 100px …

#70. 2D – tworzymy transformacje Read More »