#73. CSS – filtry

Metoda blur() Metoda blur() (gdzie x to liczba) ustawia elementowi rozmycie zgodnie z liczbą pixeli podanych w deklaracji. Obsługiwaną jednostką są piksele, a im większa wartość, tym większe rozmycie nadamy elementowi. Aby nadać duże rozmycie właściwość skonstruujemy następująco: filter: blur(15px). Spójrz na poniższy przykład z zasady działania powyższej metody: https://youtu.be/6bwR7Gce1ac Metoda brightness() Metoda brightness() ma …

#73. CSS – filtry Read More »