#71. 3D – tworzymy transformacje

Transformacje 3D – perspective Aby transformacje 3D były możliwe, trzeba spełnić następujący warunek – wymagana jest perspektywa. Nadać możemy ją poprzez dwie właściwości CSS. Pierwsza właściwość to transform: perspective;. Nadaje ona wybranemu elementowi “głębie”, która służy za perspektywę. Druga właściwość to: perspective: Xpx (x to liczba) ustawiana elementowi rodzica i dotyczy także elementów w nim …

#71. 3D – tworzymy transformacje Read More »